Uw kind gaat ook mee…

Als u uw kind wilt opgeven om met het volgende kinderkamp mee te gaan,
dan kunt u daarvoor een inschrijfformulier ophalen
bij uw pastor of de kinderwerkleider van uw kerk,
of zelf vanaf deze website printen en dit ingevuld naar ons opsturen.
Op dit formulier is ruimte vrijgelaten voor eventuele opmerkingen
met betrekking tot bijzonderheden van uw kind.
Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte wilt stellen
van eventuele bijzonderheden, wij zullen deze informatie
uiterst vertrouwelijk behandelen.
Klik links op "Formulieren" om het inschrijfformulier te downloaden.

Het kan gebeuren dat er niet plaats genoeg zal zijn voor alle kinderen die worden aangemeld,
daarom zullen wij de regel "Wie eerst komt, die eerst maalt" moeten hanteren.
Zorg er dus voor dat u het formulier zo spoedig mogelijk opstuurt.
Als uw kind uiteindelijk toch niet mee kan gaan, dan kunt u uw kind zonder problemen weer afmelden.
Eventueel reeds betaalde bijdragen worden dan zo spoedig mogelijk weer terug gestort.

Indien u ons een eenmalige machtiging geeft wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.
Op het inschrijvingsformulier kunt u aangeven dat u ons een eenmalige machtiging geeft,
voor de machtiging is wel een aparte handtekening nodig!

Wanneer wij uw inschrijfformulier in onze administratie hebben verwerkt, sturen wij u daarvoor een bevestiging. Als u op het inschrijfformulier een emailadres hebt ingevuld wordt deze bevestiging u per email toegestuurd,
anders zal dit per post gebeuren.

In de laatste week voor het kinderkamp ontvangt u een brief met de informatie die u nodig hebt,
zoals de routebeschrijving naar de kampeerboerderij,
in welke groep uw kind is ingedeeld en op welke tijd uw kind wordt verwacht.

Klik links op "Info Algemeen" voor alle informatie over het volgende kinderkamp.
Klik links op "Formulieren" om formulieren, checklijsten, de routebeschrijving of posters te downloaden.