Kinderkamp door jou!

Elk jaar wordt er tijdens de zomervakantie een kinderkamp georganiseerd.
Tijdens het kinderkamp willen we de kinderen helpen God beter te leren kennen
en brengen wij hen op verschillende manieren met de goede boodschap
van de Bijbel in aanraking. Zo is er ‘s ochtends een Bijbelstudie
met hun eigen groep en is er ‘s avonds een speciale kinderkerkdienst.
Daarnaast worden er leuke spellen gedaan en is er elke ochtend een spannend vervolg drama.
Elk jaar is het kinderkamp weer een groot succes en ook jij kunt aan dat succes meewerken!Om het kamp goed te laten verlopen is er een duidelijke en beproefde structuur aangebracht.
Om te beginnen zijn de kinderen vanwege de leeftijdsverschillen verdeeld over onderbouw en bovenbouw groepen.

De groepsleiders zorgen voor de directe begeleiding van de groepen.
Daarnaast is er het expressie team, het sport & spel team en natuurlijk het service team.
Elk team heeft zijn eigen taken tijdens het kinderkamp…

Groepsleiders

Elke groep van 6 tot maximaal 10 kinderen heeft twee groepsleiders.Je bent als groepsleider de hele dag bezig met “jouw” kinderen en je doet dus
ook met alle activiteiten mee. Elke ochtend doe je samen met jouw groep een bijbelstudie.
Ervaring met het leiden van kinderen is wel heel handig, maar niet strikt noodzakelijk.
Waar het vooral om gaat is dat je het leuk vindt om met kinderen om te gaan.

Sport & Spel Team

Het sport & spel team verzorgt de activiteiten van het kinderkamp.Dit zijn verschillende soorten spellen met als doel om de kinderen gewoon een goede tijd te geven,
maar ook om de groepsleiders te helpen om een hecht groepsverband te ontwikkelen.
De taken binnen het sport & spel team zijn heel gevarieerd.
Soms moet je zelfstandig iets regelen, soms moet je een spel aan de kinderen uitleggen
en weer een andere keer zul je nauwkeurig de score bijhouden.

Expressie Team

Het expressie team verzorgt alles rond de kinderkerkdiensten.Dat kan de muzikale begeleiding zijn, het aanleren van een Bijbeltekst,
maar ook het opvoeren van drama en poppenkast.
Het expressie team voert ook elke ochtend een vervolgdrama op
en zorgt gedurende de dag voor leuke en onverwachte intermezzo’s.

Service Team

Het service team zorgt voor alles wat met de inwendige mens te maken heeft,
oftewel de culinaire en de sanitaire aangelegenheden.
Het is een geweldig dankbare taak,
die elk jaar weer met veel applaus wordt gewaardeerd.

Multimedia Team

Het Multimedia Team zorgt ervoor dat alle pret die wij tijdens het kinderkamp hebben
op foto en video wordt vastgelegd.
Elke dag zijn zij als reporters getuige van de spannendste momenten
en 's avonds zijn zij bezig om het kampjournaal voor te bereiden.
Alle denkbare middelen van muurkrant tot video presentaties worden gebruikt.
Ook zorgt het Multimedia Team ervoor dat op het einde van het kinderkamp
iedereen de foto's en andere beeldmaterialen kunnen verkrijgen.

Instructiedagen

Wij sturen je natuurlijk niet zonder goede voorbereiding naar het kinderkamp.
Tijdens de instructiedagen zul je alles te weten komen om jouw taak goed
uit te kunnen voeren. Om alles tijdens het kinderkamp vloeiend te laten verlopen
is het verplicht om op deze dagen aanwezig te zijn, het is erg belangrijk
dat iedereen precies weet wat er moet gebeuren.

Oriëntatie

Weet je nog niet zeker of het kinderkamp iets is voor jou,
of weet je nog niet welke taak jou het beste ligt
vraag iemand die je kent naar zijn of haar ervaring!

 

Wil je ook meehelpen?

Dan moet je wel minimaal 18 jaar zijn, en minimaal één jaar bekeerd zijn.
Het inschrijfformulier kun je bij de pastor of de kinderwerkleider
van jouw eigen kerk krijgen, of zelf vanaf deze website printen.
Klik links op "Formulieren" om het inschrijfformulier te downloaden.

Geef ook aan wat je graag zou willen doen
J en wat juist niet L
je kan daarbij gerust voor meerdere taken jouw voorkeur opgeven.
Zorg ervoor dat je het formulier ruim vóór de eerste instructiedag opstuurt
zodat wij genoeg tijd hebben om iedereen goed in te delen.
Als je uiteindelijk toch niet mee kunt gaan, dan kan je jezelf zonder problemen weer afmelden.
Eventueel reeds betaalde bijdragen worden dan zo spoedig mogelijk weer terug gestort.

Om het kinderkamp zo betaalbaar mogelijk te houden voor de ouders
dragen wij met z’n allen de kosten van het kinderkamp.
Voor degene die als leiding meegaan is er daarom een gereduceerde bijdrage.

Indien je ons een eenmalige machtiging geeft wordt het bedrag automatisch van jouw rekening afgeschreven.
Op het inschrijvingsformulier kun je aangeven dat je ons een eenmalige machtiging geeft,
voor de machtiging is wel een aparte handtekening nodig!

Graag maken wij jou erop attent dat de vakantiedagen die je gebruikt
voor activiteiten zoals het kinderkamp door sommige bedrijven vergoedt worden.
Als dit voor jou van toepassing is kunnen wij daarvoor een verklaring afgeven.

Je gaat ook mee…

Wanneer wij jouw inschrijfformulier
in onze administratie hebben verwerkt,
sturen wij je daarvoor een bevestiging.
Als je op het inschrijfformulier
een emailadres hebt ingevuld wordt
deze bevestiging jou per email toegestuurd,
anders zal dit per post gebeuren.

In de laatste week voor het kinderkamp
ontvang je een brief met de informatie
die je nodig hebt, zoals de routebeschrijving
naar de  kampeerboerderij
en voor welke taak je bent ingedeeld.

Klik links op "Info Algemeen" voor alle informatie over het volgende kinderkamp.
Klik links op "Formulieren" om formulieren, checklijsten, de routebeschrijving of posters te downloaden.