Algemene informatie kinderkamp 2019

Bijdrage

Komend jaar is de bijdrage voor kinderen € 100,= en voor leiders € 60,=
Vanaf de derde aanmelding per gezin (zowel kind als leiding)
wordt een korting van € 25,= per inschrijving gegeven.

De bijdrage kan op onderstaande rekening worden overgemaakt:
rekening nummer NL63 INGB 0005 2444 52
t.n.v. Evangelie Gemeente de Deur te Zwolle
o.v.v. Kinderkamp Evangelie Gemeente “de Deur”
Vermeld ook het kenmerk of de voor- en achternaam voor wie de bijdrage is

Data

Het volgende kinderkamp is van maandag 29 juli tot vrijdag 2 augustus
en zal worden gehouden in kampeerboerderij "de Mussenberg" in Loon op Zand.

De instructiedag voor het kinderkamp zal op zaterdag 15 juni van 10:00 tot 16:00
in het gebouw van de Amersfoortse kerk worden gehouden.

Aandachtspunten

 

·         Kinderen moeten minimaal groep 4 hebben doorlopen om met het kinderkamp mee te kunnen gaan.

·         Voor kinderen moet de schoolgroep worden aangekruist waar zij in het schooljaar vóór het kinderkamp zaten.

·         Wilt u het inschrijfformulier in blokletters invullen, met name het email adres moet duidelijk leesbaar zijn.

·         Op het formulier kan een machtiging voor de bijdrage worden afgegeven.
Wanneer het formulier per post wordt ingezonden moet er namens de rekeninghouder worden ondertekend,
wanneer het formulier per email wordt ingezonden is dit niet nodig.

·        Het inschrijfformulier kan per email worden opgestuurd naar: info@kinderkampdedeur.nl
Het postadres voor de inschrijfformulieren is:

        Kinderkamp
t.a.v. Glen Connor
Algolweg 20
3821 BH Amersfoort

Mededelingen over de éénmalige machtigingen

  • Het incassant ID van Evangelie Gemeente De Deur Zwolle is: NL40ZZZ410242710000. Dit kenmerk staat op uw afschrift bij een incasso van Evangelie Gemeente De Deur Zwolle.
  • Het incassomoment kan langer duren dan u gewend bent. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 2 – 3 weken.
  • Als u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, kunt u binnen een termijn van 8 weken contact opnemen met uw eigen bank om het betreffende bedrag terug te laten boeken.

 

Klik links op "Formulieren" om formulieren, checklijsten, de routebeschrijving of posters te downloaden.