Disclaimer

Aan de inhoud van deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht
en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina
of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment
veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van de webpagina's
waarnaar via hyperlinks vanaf deze webpagina's wordt verwezen.