Privacy verklaring

Bijgewerkt op: 27-01-2020


Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Kinderkamp De Deur een onderdeel van Evangeliegemeente De Deur Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op het kinderkamp. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen je groep? Wat verandert er? Wat moet je doen?

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Kinderkamp de deur.. Wil je meer lezen over privacy binnen kinderkamp?

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt kinderkamp de deur persoonsgegevens?

Kinderkamp de Deur verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Kinderen en Teamleden die meedoen met de kinderkampen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Kinderkamp de Deur verwerken persoonsgegevens. de administratieve applicatie van kinderkamp de Deur en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/vraagvolgsysteem. Dit kunnen dus zowel leidingen van groepen, EHBO posten en organisatoren van het kamp zijn. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Kinderkamp de deur persoonsgegevens?

Als je in wilt schrijven voor de kinderkampen of aan de slag wilt gaan als teamlid of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als onderdeel van het kinderkamp.

Als je eenmaal ingeschreven bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over inschrijvingen en gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie doeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit binnen de kampen. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom betalingen, statistische analyses, zorgplichten ingeval van calamiteiten, enzovoorts.

Verwerkt Kinderkamp de deur ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier die bij de inschrijvingen vermeldt staat.

Kinderkamp de Deur controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat kinderkamp de deur met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de kampen of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in je dashboard met je account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw inschrijving bij kinderkamp de Deur, terug vinden en bewerken.

Daarnaast kan het organisatieonderdeel waarvan je inschreven bent, je gegevens inzien. Binnen het kamp, kunnen de teamleden waarin uw kind is ingedeeld de gegevens zien omtrent allergieën en medicatie gebruik (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken maar ook bij noodgevallen. De gegevensbeheerder (organisatie, Stafleden) kunnen deze informatie bekijken.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld een staflid of EHBO post) van kinderkamp de Deur kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door teamleden die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen kinderkamp De Deur

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Bij ledenadministratie wordt bedoeld, je kinderkamp account. Dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Kinderkamp de Deur kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. Echter bij medische noodgevallen delen wij de zorgpolis nummer en de NAW gegevens van u of het ingeschreven kind met de dichtstbijzijnde huisartsen post of spoedeisende hulp.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je inschrijving worden in beperkte vorm na het kinderkamp bewaard om statistische informatie zoals inschrijfaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-inschrijvingen te informeren over bijvoorbeeld een nieuwe activiteit. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kinderkamp de Deur gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens kinderkamp d deur van mij verwerkt?

Door in te loggen in je kinderkamp account, kun je je gegevens met betrekking tot jouw inschrijving of relatie met kinderkamp de Deur, terug vinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Kinderkamp de Deur kun je ook altijd contact opnemen met kinderkamp de Deur.

Wijzigingen privacybeleid

Kinderkamp de Deur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het inschrijven van kinderkamp de Deur te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via kinderkampdedeur.nl/inschrijven/privacy-policy/

Disclaimer

De inhoud van www.kinderkampdedeur.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel kinderkamp de Deur tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt kinderkamp de Deur expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Cookies

Kinderkamp de Deur is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Kinderkamp de Deur maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.