Algemene voorwaarden

Bijgewerkt op: 27-01-2020


Voorwaarden voor teamleden

De kinderkampen zijn erg leuk en leerzaam, maar dit kost ook iets. Naast een bijdrage voor de gemaakte onkosten, kost het je ook tijd. We vragen om 100% inzet in groep waaraan je gaat deelnemen, maar ook 100% aanwezigheid, betrokkenheid, De onderstaande voorwaarden zijn aan je deelname verbonden. Lees deze goed door voor je akkoord aanvinkt op het inschrijfformulier.

 • Kinderkamp de Deur start eenmaal per jaar in de zomervakantie.
 • Inschrijven is alleen mogelijk via het inschrijfformulier.
 • Op de website van kinderkamp de Deur is meer informatie te vinden over de data en inhoud.
 • Inschrijving voor deelname aan een team is alleen mogelijk voor kerkleden van evangeliegemeente de Deur Nederland die minimaal 6 maanden bekeerd zijn, je moet minimaal 18 jaar oud zijn.
 • De teamleden onderschrijven de gedragscode zoals deze binnen kinderkamp de Deur is opgesteld.

Aanmelden en Inschrijven

 • De aanmelding voor het kinderkamp de Deur gebeurt per deelnemer door middel van het online inschrijfformulier en het online persoonlijk profiel waarbij iedere deelnemer zich individueel inschrijft.
 • Voor de groepsleiding geldt: Er wordt maximaal 2 deelnemers toegelaten.
 • Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier en het persoonlijk profiel ontvangt de deelnemer een bevestiging van de aanmelding.
 • Teamleden krijgen via e-mail een uitnodiging voor een instructiedag.
 • Voor de inschrijvingen wordt op basis van de aanmeldingen een selectie gemaakt van de deelnemers die het beste in het programma passen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er een voorselectie worden gemaakt voor de deelnemers tijdens de instructiedag. Tijdens de instructiedag worden de definitieve deelnemers geselecteerd.
 • Alle teamleden die niet in hun gekozen team zijn gekomen, zullen bij gebleken geschiktheid door kinderkamp de Deur worden benaderd voor mogelijke andere teamonderdelen of activiteiten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deelnemerskosten, betaling en annulering

De deelnemersbijdrage bedraagt € 60,00 per teamlid. Voor deze deelnemersbijdrage krijgt de deelnemer al het verblijf en de kosten voor de maaltijden gedurende het kamp.

 • De deelnemersbijdrage is exclusief de reiskosten naar het kamp
 • De deelnemersbijdrage zal worden geïnd door middel van verzoek tot betaling via Ideal.
 • Indien de deelnemer de keuze maakt niet verder te gaan met het kinderkamp krijgt hij/zij het bedrag terug gestort op zijn/haar bij ons bekende bankrekening nummer.
 • Tijdens het kinderkamp kan de deelnemer besluiten om het te stoppen. Dit gebeurt met een gegronde onderbouwing. In dit geval krijgt de deelnemer niet zijn/haar inschrijfgeld terug. Er zijn echter wel uitzonderingen. Dit gaat altijd in overleg met de organisatiebeheerder.

Intentieverklaring deelnemer

 • De deelnemer is bereid zich gedurende het kinderkamp te verbinden aan het kamp.
 • Gedurende het kamp maakt de deelnemer deel uit van het kinderkamp.
 • De deelnemer realiseert zich dat het kinderkamp een tijdsbesteding heeft van 5 dagen. Gedurende maandag tot vrijdag.
 • De deelnemer is aanwezig en neemt actief deel aan alle kinderkamp.
 • De deelnemer is bereid een representatieve functie/houding binnen en buiten de kinderkampen te vervullen.

Voorwaarden voor ouders

De kinderkampen zijn erg leuk en leerzaam voor uw kinderen, maar dit kost ook iets. De onderstaande voorwaarden zijn aan de deelname verbonden. Lees deze goed door voor je akkoord aanvinkt op het inschrijfformulier.

 • Kinderkamp de Deur start eenmaal per jaar in de zomervakantie.
 • Inschrijven is alleen mogelijk via het inschrijfformulier.
 • Op de website van kinderkamp de Deur is meer informatie te vinden over de data en inhoud.
 • Inschrijving voor deelname is voor iedereen mogelijk.
 • Kinderen moeten minimaal groep 4 hebben doorlopen om met het kinderkamp mee te kunnen gaan;
 • Voor kinderen moet de schoolgroep worden aangegeven waar zij in het schooljaar vóór het kinderkamp zaten;
 • De betaling van het inschrijfgeld kan worden voldaan via IDEAL.
 • Wanneer het formulier per post of email wordt ingezonden moet er namens de rekeninghouder worden ondertekend, wanneer er online ingeschrevenen wordt is dit niet nodig.

Aanmelden en Inschrijven

 • De aanmelding voor het kinderkamp de Deur gebeurt per deelnemer door middel van het online inschrijfformulier en het online persoonlijk profiel waarbij iedere deelnemer zich individueel inschrijft.
 • De inschrijving dient te geschieden door de ouders, verzorgers en/of voogd van het kind.
 • Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier en het persoonlijk profiel ontvangt de ouders, verzorgers en/of voogd een bevestiging van de aanmelding via de mail.
 • Het kan voorkomen dat er meer inschrijvingen binnenkomen dan het kinderkamp kan aanbieden In dat geval wordt het inschrijf geld bij de door ons bekende rekening nummer binnen vijf werkdagen terug gestort.

Deelnemerskosten, betaling en annulering

De deelnemersbijdrage voor kinderen bedraagt € 115,00 per kind. Voor deze deelnemersbijdrage krijgt de deelnemer al het verblijf en de kosten voor de maaltijden gedurende het kamp.

 • De deelnemersbijdrage is exclusief de reiskosten naar het kamp
 • De deelnemersbijdrage zal worden geïnd door middel van verzoek tot betaling via Ideal.
 • Indien de deelnemer de keuze maakt niet verder te gaan met het kinderkamp krijgt hij/zij het bedrag terug gestort op zijn/haar bij ons bekende bankrekening nummer binnen vijf werkdagen.
 • Tijdens het kinderkamp kan het kind besluiten om te stoppen. Dit gebeurt met een gegronde onderbouwing. In dit geval wordt het inschrijfgeld niet terug betaald. Er zijn echter wel uitzonderingen. Dit gaat altijd in overleg met de organisatiebeheerder.

Overige voorwaarden

 • Kinderkamp de Deur heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens het programma gemaakt wordt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming van de deelnemer.
 • Mocht er een verlangen zijn om niet op beeldmateriaal te komen, neem dan contact op met onze webredactie.
 • Het beeldmateriaal wordt enkel en alleen gebruikt voor de media-website van kinderkamp de deur welk beveiligd is met een wachtwoord.
 • Kinderkamp de deur plaatst nooit beeldmateriaal op sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deelnemers en kinderen die beeldmateriaal plaatst op sociale media.
 • Documenten met persoonlijke informatie worden 6 maanden na het einde van het kinderkamp vernietigt.
 • Om het kinderkamp in goede banen te leiden, kunnen huisregels niet ontbreken. Deze worden aan het begin van het kinderkamp en tijdens de instructiedag uitgelegd. Voor de bijeenkomsten op locatie zijn de daar geldende huisregels van toepassing en deze worden bij aanvang van de bijeenkomst genoemd. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich hieraan houden. De staf behoudt zich het recht om bij overtreding van deze regels over te gaan tot het nemen van maatregelen en eventueel over te gaan tot verwijdering van de deelnemer(s) en of kinderen.
 • Kinderkamp de Deur heeft het recht om op elk moment deze voorwaarden aan te passen zonder u daarvoor op de hoogte te stellen.